Вівторок, 13 листопада 2018

Якість води та здоров'я людини, питання та відповіді.

Ця тема цікавить багатьох. Вона викликає безліч питань. Ми обрали питання, які найчастіше зустрічаються і дали відповіді на них у письмовому вигляді. 

1. Почали продавати воду, в рекламі якої написано, що вона має таку ж структуру, як і тала вода. Для цього воду заморожують и після цього повільно розморожують, зберігаючи структуру, що подібна до структури льоду. Стверджується, що саме така структура води потрібна для нашого організму. Що можна сказати про талу воду?

Народна поголоска з вуст в уста передає, що тала вода добра. Чи дійсно це так? Візьмемо книгу Л.А. Кульського, В.В. Даля «Проблеми чистої води». Цитуємо: «Відомо, що тварини, котрих поять лише дощовою чи сніговою водою, швидше набирають вагу, кури вдвічі збільшують несучість, а пшениця, що зростає у ґрунті насиченому сніговою водою, швидше сходить і дає підвищений врожай». Зауважте, «… поять тільки дощовою чи сніговою…». Спільною ознакою у цих вод є майже повна відсутність солей. А за «структурним» походженням вони абсолютно різні. Дощова вода – це природна дистильована вода, а вода зі снігу відноситься до розряду талих. Отож можна зробити висновок, що структура до корисних властивостей талої води не має ніякого відношення. Підтвердження цього твердження ми знаходимо у книзі Авіцени «Канон лікарської науки».

нформація з цієї книги Авіцени цікава також тим, що його спостереження датовані кінцем першого тисячоліття нашої ери, коли промисловість, пестициди та інші атрибути цивілізації ще не мали місця. В книзі сказано: «… вода льоду та снігу має вищу щільність ніж будь-яка інша вода і шкідлива для тих, у кого болять нерви; якщо її закип’ятити, вона знову стає придатною [для таких хворих]». Як бачимо, потрібно володіти хорошим здоров’ям, щоб пити талу воду. Пізніше це знайшло наукове підтвердження. Виявилося, що після 27 0С при нагріванні вода настільки змінює свою структуру (порівняно з талою водою), що інтервал 30 – 40 0С вважають областю другої точки плавлення води. Так що творці нової технології (якщо вона дійсно існує), підвели замовника. Вони зробили як раз те, чого не потрібно організму людини. Вживаючи таку воду, людина буде змушений витрачати додаткову енергію на розбирання створених «технологами» структур води. Цієї енергії як раз і не вистачало в тих пацієнтів Авіцени, котрі пили талу воду.

Тала вода добра тим, що в ній мало солей. Але те, що вона структурована, - погано. За рекомендаціями Авіцени її перед вживанням потрібно кип’ятити.

 

2. .Часто говорять про особливу структуру води. Воду структурують різними фільтрами, додають каміння, видобувають з свердловин у вже готовому структурованому вигляді. Що таке структура води, яка структура води потрібна нашому організму?

Перш за все відмітимо, що ті, від кого Ви чуєте про особливу структуру води, по суті справи навіть не знають як вона визначається. Це настільки складна задача, що нині немає достовірних даних навіть про структуру чистої води, не кажучи вже про структуру водних розчинів, котрі нас оточують. На рисунку 1.4, запозиченому з «Довідника по властивостям, методам аналізу і очищення води» під редакцією А.Т. Пилипенко (тут і далі вказані номера рисунків у першоджерелі), поруч з «архітектурними будовами» з множини молекул води вказані фамілії їх авторів. Як бачите, у видатних вчених з світовим ім’ям не було єдиної думки щодо структури води. 

 

 

У рідкій фазі молекули води завдяки міжмолекулярній взаємодії створюють асоціати, конфігурація та кількість молекул в яких постійно змінюється. Образно говорячи, зміна структури води у процесі танення льоду показана на рисунку 1.4

Рис. 1.4. Тетраедричне розташування молекул води (а) і основні схеми структури води (б):

1 – кристалічна решітка льоду 1; 2 – нельодоподібна кристалічна решітка; 3 – зруйнована або спотворена решітка льоду 1; 4 – випадково пов’язані молекули води; 5 – окреми молекули води.

Таким чином, під структурою води розуміється деяке ажурне сплетіння з молекул води. Це не застиглі в часі мережева. Вони весь час змінюють свою конфігурацію – вони «живуть» у просторі і часі.

 

Рис. 42.9. Рідинно-мозаїчна модель мембранної структури. Основою мембрани є бішар ліпідів; з ним пов’язані білки, або занурені в бішар, або приєднані до цитоплазматичної поверхні. Інтегральні мембранні білки жорстко закріплені у ліпідному бідарі. Деякі з цих білків пронизують бішар і називаються трансмембранними, інші занурені або в зовнішній, або в внутрішній шар. Білки, слабко пов’язані з внутрішньою поверхнею мембрани, називаються периферичними. Багато з білків та ліпідів несуть олігосахаридні ланцюги, виступаючі в зовнішнє середовище.

Тепер давайте подивимось, чи потрібні нашому організму ці будови з молекул води. Вода та поживні речовини потрапляють у кров з кишечника через біологічні мембрани. В загальному випадку конструкція біологічної мембрани показана на рисунку 42.9 (рисунок взято з книги Р. Марі та інших «Біохімія людини»).

Як Ви вважаєте, чи легко молекулі води, не кажучи вже про льодоподібну структуру з сотень молекул пробратися через цей «пиріг», основу котрого складають два шари ліпідів? Середня частина мембрани, що складається з щільного частоколу «жирних» хвостів ліпідів, прагне виштовхнути молекули води. З практики ми добре знаємо, як каплі води бігають по жирній поверхні. Жирна поверхня відштовхує воду. Розрахунки показують, що через «дірки» у ліпідному заборі може пролізти хіба що пара молекул води, тобто вода, розібрана на окремі молекули. Це говорить про те, що ніякі структури води людському організму не потрібні. Для того, щоб вода потрапила в наш організм, «льодоподібні» структури води потрібно розбирати і витрачати на це додаткову енергію. Як не згадати ще раз геніального Авіцену, котрий не рекомендував пити «щільну», вважайте, структуровану талу воду, і рекомендував закип’ятити її перед вживанням.

Між іншим, чим менше структурована вода, тим більш рухливими виявляються молекули води і тим більш ефективно вода в організмі забезпечує обмін речовин. Не випадково температура нашого тіла знаходиться в районі 37 оС. Погляньте на залежність теплоємності води від температури, рис. 3д (рисунок взято з «Довідника по властивостям, методам аналізу і очищення води» під редакцією А.Т. Пилипенко).

 

 

Вода має найменшу теплоємність в інтервалі температури людського тіла. З курсу середньої школи ми знаємо, що чим менше теплоємність, тим швидше нагрівається тіло до завданої температури при одній і тій же кількості підведеного тепла. Кількість тепла Q, необхідна для нагріву тіла масою m і теплоємністю C від температури Т1 до температуры Твизначається зі співвідношення:

                    Q = m C (Т- Т2 )

У той же час температурою тіла Т прийнято вважати 2/3 від середньої кінетичної енергії поступального руху часток у середині тіла.

Т  = 2/3 (m V2/2) = 1/3(m V2)

Таким чином, цілком очевидно, що молекули води будуть найбільш рухливі у випадку мінімальної теплоємності води при температурі людського тіла. А для того, щоб молекули води мали найбільш високу рухливість , необхідна максимальна ступінь деструкції води. Це ще одне підтвердження того, що нашому організму структурована вода не потрібна.

 

3. Нещодавно я дзвонив провідному менеджеру компанії, котра почала доставляти споживачам артезіанську воду. Цей менеджер стверджує, що їх вода, видобута з юрського горизонту, має структуру води як в плазмі крові і внутріклітинній рідини. Це можливо? 

Внутріклітинна рідина і плазма крові – це концентровані, дуже складні по складу колоїдні розчини. Кожний з компонентів цих розчинів різним чином діє на молекули води. Навіть різні частини однієї хімічної сполуки можуть по-різному впливати на молекулу води. Наприклад, у жироподібних речовинах – ліпідах, зображених у складі мембрани на рис. 42.9, є гідрофільна «голова», котра орієнтує навколо себе молекули води, і гідрофобний «жирний хвіст», котрий відштовхує молекули води. В нас з вами міститься незлічена множина клітин, з різним набором компонентів у внутрішньоклітинній рідині. Оскільки на роз положення молекул води у розчині впливає концентрація розчинених речовин і тип розчинених речовин, то в клітинах існує незліченна множина «структур» води. І аж ніяк не може бути однаковою структура води у внутрішньоклітинній рідині і плазмі крові, котрі абсолютно різняться за складом. Таким чином, вислови Вашого співбесідника позбавлені всякого сенсу.

4. У свій час Алан Чумак заряджав воду, навіть по телевізору. Заряджають воду народні цілителі. Чи можливо це, і як така вода може діяти на людину?

Здоров’я людини в багато в чому визначається станом його психіки. Відомо багато випадків, коли пацієнту давали чисту воду під виглядом сильнодіючого препарату і людина, вірячи у чудодійність віртуального зілля, зцілювалася.

    Нині багато розмов про торсійні поля. Нажаль, дія торсійних полів не реєструється існуючими фізичними пристроями. Та припустимо, що вони дійсно існують і більше того, є носіями інформації. В цьому випадку кожна з мільярдів молекул у нашому організмі випромінювала б своє торсійне поле, обумовлене структурою цієї молекули і її взаємодією з сусідами. Весь наш організм був би схожий на величезний симфонічний оркестр, у котрому кожен інструмент-молекула виконує власну партію. Тепер припустимо, що якийсь спеціаліст-екстрасенс  примудрився «зарядити» воду і перетворити її у об’єкт, що випромінює торсійне поле. Виходячи з існуючих представлень щодо виникнення торсійного поля, для цього необхідно упорядкувати структуру води аналогічно тому, як намагнічується тіло шляхом орієнтування магнітних часток, з котрих воно складається. Що трапиться, якщо ми вип’ємо таку воду?

  • Організм отримує структуровану воду, котру після цього доведеться розбирати з додатковими витратами енергії.
  • Випитий об’єм води буде випромінювати потужне (порівняно з полями окремих молекул нашого тіла) торсіонне поле, котре заглушить торсіонні поля молекул, з котрих ми складаємося. Вони вже не будуть чути одна одну, буде втрачений зв'язок між ними. Це теж саме, що при виконанні оркестром мелодії увімкнути потужну сирену.

Підсумком подібної діяльності екстрасенса (у межах розглянутої нами моделі) можуть бути дві неприємності:

  • створення шкідливої для нас структури води;
  • внесення дисонансу у роботу організму.                     

5. Я читала рекламу фірми…, у котрій сказано, що вони розробили спеціальні фільтри для української води. У цих фільтрах використовуються сорбційні методи очищення води з використанням високоякісних іонообмінних смол і активованого вугілля. Чи гарні це фільтри? 

Перш за все, відмітимо, що вода – це хімічна сполука з атому кисню і двох атомів водню. Тому вона не може бути українською, американською, французькою… Вода є вода. Навколо нас не вода, а водні розчини різноманітних сполук, котрі потрапили до неї з ґрунту, з атмосферних опадів, стічних вод і т.п. Цих сполук скільки завгодно багато і вони можуть знаходитися у воді у різних концентраціях. У зв’язку з цим «українських» вод несчисленна множина.

Заява фірми про розробку фільтрів для української води – це звичайний рекламний трюк, намагання чимось привернути до себе увагу.

Що ж стосується сорбційних фільтрів з іонообмінними смолами і активованим вугіллям, то їх експлуатація є найбільш проблематичною з ряду причин:

А. Якість води, що отримується, не контролюється споживачем і залежить від багатьох факторів:

- складу води, що підлягає очищенню;

- типу сорбенту, що використовується у фільтрі;

- степені обробки сорбенту;

- швидкості фільтрації води.

Б. Необхідна періодична заміна або регенерація сорбенту.

В. Оскільки вода очищується від визначеного кола забруднень, сорбційні фільтри не гарантують отримання якісної води в умовах неконтрольованого антропогенного впливу на джерела води.

Г. З плином часу відбувається деструкція іонообмінних смол. Вода вдруге забруднюється продуктами руйнування іонообмінних смол, котрі є небезпечними для нашого організму.

Таким чином, сорбційні фільтри в ряду пристроїв для очищення води можна віднести до нижчої категорії.

 6. Стверджують, що вода після фільтрів стає мертвою, а живою водою можна напитися лише з артезіанської свердловини. Що Ви про це думаєте?

Не зрозуміло, з яких це пір вода з «царства мертвих» стала «живою»?! Артезіанська вода мінералізована. При поливі мінеральною водою гинуть навіть рослини. Авіцена, на вислови якого 1000 років тому назад явно не впливали комерційні міркування, в «Каноні лікарської науки» писав: «Що ж стосується води з колодязів і підземних каналів, то…. вона погана…». 

Фільтрами користується весь світ. У всьому світі найбільш ефективними вважаються зворотньоосмотичні фільтри, котрі практично повністю очищують воду від усіх домі шків. Навіщо це потрібно? Подивіться на додаток, де наведено американський стандарт на питну воду. В ньому дані найменування 23-х органічних сполук, котрі навіть у концентраціях близьких до нуля є смертельно небезпечними. Вважаєте, в нашій воді немає цих речовин? Звичайно є, але їх ніхто не визначає. Чому? Просто не здатні. Суттєво зменшити концентрацію цих речовин у воді можно лише мембранним очищенням, методом зворотнього осмосу. В цивілізованих країнах потужними зворотньоосмотичними мембранними установками очищується вода для великих міст. Водою після зворотньоосмотичних установок забезпечується населення цілих островів, наприклад, Мальта, всім відомі Канарські острова. Живуть люди довго, щасливо і не підозрюють, що п’ють, нібито, «мертву» воду.

В Україні поголос про «мертву воду» після фільтрів зазвичай поширюють люди, зацікавлені в реалізації бутильованої води.  Іноді, коли ці лиця отримують винагороду від певної фірми, що розливає воду, вони, між справою, згадують і назву гарної (з їх точки зору) води. Але при цьому, чомусь забувають сказати, що в пляшки вода потрапляє також після фільтрів, зазвичай примітивних, але фільтрів. Напряму воду в пляшки не розливають, фільтрують хоча б через пісок. Нажаль, така є реклама.

Єдиний спосіб відрізнити брехню від правди – самостійно аналізувати інформацію. Тільки американці щорічно витрачають більше 3-х мільярдів доларів на купівлю фільтрів. Уявляєте?! Це, як мінімум, 32% від річного українського бюджету на 2003 рік!!! Виходить, що, за думкою деяких українських «спеціалістів», американці викладають цю астрономічну суму, щоб напитися мертвої води. Так чому ж американці все ще не вимерли?! З іншої сторони, чому в Україні середня тривалість життя одна з найнижчих у світі і порівняна з тривалістю життя людей, що мешкають у відсталих африканських країнах? Скоріше за все, тому, що в нас п’ють брудну «живу» воду, адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 80% захворінь викликані вживанням неякісної води.

7. Нам необхідні солі. Чи може їх не вистачати, якщо пити обезсолену воду?

Ми вже не раз акцентували увагу на тому, що всі необхідні нам мінеральні речовини людина отримує з їжі. Це можна знайти у попередніх матеріалах нашого центру. Тим не менш, давайте порахуємо, скільки на добу середньостатистичний мешканець Дніпропетровська отримує мінеральних речовин з водою і скільки він їх віддає. В будь-якому підручнику фізіології знаходимо наступне. За добу в середньому людина випиває 1 літр води, з їжею отримує 0,9-1 літр і додатково в організмі за рахунок хімічних перетворень створюється 0,30-0,35 літри води. Якщо пити і готувати їжу на Дніпропетровській водопровідній воді, кожен літр котрої містить 0,20-0,28 г. солей, то за добу з випитою водою ми отримаємо до 0,28 г. солей.

За добу виділяється 1,0-1,5 літра сечі, 0,5-1,0 літра поту. У вигляді парів при диханні видаляється приблизно 0,35 літра води і з калом ще 0,10-0,15 літра. Так ось, тільки з сечею за добу людина виділяє до 25 г солей – майже в 100 раз більше, ніж отримала з випитою водою! Більше того, величезну кількість солей додатково ми виділяємо разом з соленими потом та калом.

Подивіться у додатку, скільки всього знаходиться у продуктах харчування! Хочеш чи не хочеш, а з продуктів харчування разом з необхідними нам органічними речовинами ми отримуємо «мінералів» у сотні разів більше, ніж у стані отримати з питної води.

Отож нема про що турбуватися. Це ще раз говорить про те, що вода не є для нас джерелом харчування, її призначення – забезпечити обмін речовин і вивести з організму все зайве.

8. У чому особливість води «Даяна»? Чому у покупців про цю воду такі гарні відгуки?

Усе життя навколо нас створено завдяки воді. У пустелі починають квітнути сади, коли туди приходить вода. Кожен з нас був свідком того, як після дощу все навколо оживає (тільки якщо це не кислотний дощ). Нажаль, діяльність людини призвела до того, що навколо нас не залишилося чистої води. У водах містяться небезпечні органічні сполуки, котрі навіть у концентраціях близьких до нуля збільшують ризик смертельно небезпечних захворювань. У якості приклада ми приводимо витримки зі стандарту США на питну воду. 23 органічні речовини, що перечислені у таблиці, повинні бути відсутні у питній воді – їх бажана концентрація дорівнює нулю. Використовуючи спеціальні технології, ми повернули Вам воду первозданної чистоти.

Вода «Даяна» пройшла через мембрани, подібні біологічним мембранам, і легко засвоюється. Це дуже важливо, адже кількість води у нашому організмі є своєрідним індикатором здоров’я. В організмі дитини вміст води досягає 80%. К 95 рокам її залишається лише 25%. Не випадково дієтологи рекомендують щоденно випивати не менш ніж 5 стаканів води. Це необхідно для покращення обміну речовин. Краще всього з цією задачею справляється вода «Даяна». 

Матеріал підготовлений науковою групою Спеціалізованого торгівельно-технічного центру «Тотем»