Видалення з води неорганічних домішок

    Вибір технології очищення води від неорганічних домішок залежить від їх фазового стану і хімічної природи.

    Завислі речовини з достатньо високою швидкістю седиментації відділяють від води відстоюванням, контактним висвітленням у завислому середовищі, фільтруванням через сітки, тканини, зернисті матеріали. Для видалення завислих речовин з відносно гідрофобної поверхні розміром 1-0,01 мм можна використовувати флотацію. При цьому маса частки повинна бути меншою підйомної сили, що створюється газовими бульбашками на поверхні частки.

    Вказані вище процеси видалення завислих речовин інтенсифікуються при збільшенні розміру часток. У зв’язку з цим, для видалення суспензій і, насамперед, колоїдів використовують процеси коагуляції – утворення у воді агрегатів з мікрочасток домішок.

    Для дегазації води використовують фізичні та хімічні методи. Наприклад, вуглекислота, сірководень та кисень можна видалити з води аерацією. Для видалення кисню необхідно додатково підігрівати або вакуумувати. Аерацію води здійснюють дощуванням, фонтануванням або обробкою в спеціальних пристроях – дегазаторах.

    Хімічні методи дегазації води засновані на хімічних реакціях розчинених у воді газів з створенням хімічних сполук. Наприклад, вуглекислий газ у воді можна зв’язати з гідроксидом кальцію у складно розчинний карбонат кальцію, а після цього видалити з води суспензію карбоната кальція вище наведеними методами. Кисень можна видалити з води, використовуючи відновлював, наприклад, сульфіт натрію або гідразин. Сірководень видаляють з води окисленням киснем повітря, сполуками хлору, марганцю, озоном.

    Істинно розчинені у воді небажані неорганічні домішки видаляють за допомогою реагентної обробки, йонного обміну або демінералізації води дистиляцією або мембранними методами (зворотній осмос, електродіаліз). Вибір метода кондиціювання води диктується конкретною задачею водоочищення і економічними міркуваннями. Так, найбільш широко застосовувана процедура пом’якшення води може бути проведена всіма перерахованими вище методами. Однак вартість досягнення кінцевого результату буде мати суттєві відмінності в залежності від обраного методу очищення води і умов його реалізації.