Понеділок, 27 травня 2019

Органічні речовини та мікроорганізми

    Органичні речовини представлені в природних водах грунтовим гумусом, продуктами життєвої діяльностіі розкладання рослинних та тваринних організмів, складовими побутових та промислових стічних вод. Для водойм особливу небезпеку складають стічні води, вміст яких є практично непередбачуваним.

    Вміст органічних речовин у річках, які не зазнають техногенного навантаження, звичайно знаходиться в межах від 2 до 150 мг/л. Наявність у воді органічних та деяких легко окислюваних неорганічних домішок зумовлює її окислюваність. Найменшу окислюваність мають артезіанські води (звичайно до 2 мгО2/л). У чистых озерах средня окислюваність води складає 5 – 8 мгО2/л , у річках вона може досягати 60 мг О2/л.

    Підвищена окислюваність води свідчить про її забруднення. Раптове підвищення окислюваності води є однією з прикмет її забруднення побутовими стічними водами.

     Забрудненість води мікроорганізмами залежить від походження та джерела води. У підземних водах переважно знаходяться мікроорганізми, що мешкають у  самих верх­ніх водоносних горизонтах, пов’язаних з грунтом та атмосферою. До цих мікроорганізмів відносяться бактерії, найпростіші, водо­рості, гриби, вірусы та актиноміцети.

    У зв’язку з оцінкою ролі та умов розвитку мікроорганізми  можна розділити на «постійних» для даного водного об’єкта, ті що входять в біоценоз, забезпечуючий самоочищення води, і  патогенні (хвороботворні), що з’являютья, наприклад, в підземній воді в результаті ін­фільтрації забруднюючих поверхневих та стічних вод.

    Значення «постійних» мікроорганізмів в формуванні якості підземних вод неоднаково і залежить від різновиду мікроорганізмів, їх кількості та умов існування. Позитивна роль «постійних» мікроорганізмів полягає в тому що вони сприяють знешкодженню проникаючих у водоносні горизонти різноманітних органічних та бактеріальних забруднень. Однак в умовах, активізуючих діяльність цих організмів, вони можуть суттєво погіршувати якість води. Практично беззахисними щодо забруднення патогенними мікроорганізмами є артезіанські води, які позбавлені «природного» мікробіологічного захисту

     Найбільш могутню здатність к самоочищенню мають поверхневі води. Однак, в зв’язку з доступністю вони особливо наражувані забрудненню патогенною мікрофлорою і тому використання їх в господачо-питному водопостачанні без попередньої очистки завжди повязано з можливістю виникнення та разповсюдження інфекційних захворювань.