Понеділок, 27 травня 2019

Гази

     На якість води в цілому впливають розчинені в ній кисень2), вуглекислий газ  (СО2) тасірководень2S).   В принципі, у воді може міститися будь-який газ, з яким вона контактує. Концентрацію газу в воді можна розрахувати по формуліС = К Рг , де Крозчинність газу в воді за даних температурі та парціальному тиску 0,1 МПа,  Рг – парціальний тиск газу в МПа.

     Кисень потрапляє в воду з атмосферного воздуху і утворюється в воді в результаті фотосинтеза водоростями углеводів з вугільної кислоти і води. В природних водах кисень витрачається на окислення органічних речовин. Зменшення концентрації кисня в воді в порівнянні з нормою є ознакою її забруднення. У чистій воді концентрація кисню літом при температурі 20 оС складає біля 9 мг/л, взимкуу межах 13 – 14 мг/л.

    У поверхневій воді вміств углекислого газу не перевищує 30 мг/л, у підземних маломінерализованих водах – 40 мг/л, хоча розчинність у воді вуглекислого газу при 20 оС складає 1,7 мг/л, а при температурі 5 оС – 2,8 мг/л. Це повязано з виділенням вуглекислого газу в геохімичних процесах, при окисленні і бродінні  органічних речовин, при диханні водних організмів.

    Вуглекислий газ є ангідридом вугольної кислоти2СО3), що має дві ступені дисоціації. У зв’язку з цим кількісне співвідношення між концентраціями  СО2 , Н2СО3, НСО3- і СО3-  залежить від рН води.

     Надлишкова вугольна кислота на відміну від рівноважної дуже активна. У цьому звязку її  звуть агресивною. Вона руйнує бетон, розчиняя його компонент – карбонат кальція, викликає электрохімічну корозію стальних труб, погіршує роботу очисних споруд, сприяючи розвитку синьо-зелених водоростів, збільшує гідравлічний опір фільтрів, блокуючи бульбашками газу частину об’єму фільтрату.

     Сірководень головним чином міститься у підземних водах, утворюючись в процесах відновлення та розкладу низки мінеральних солей. У поверхневих водах не зустрічаються, оскільки окислюється киснем. Поява сірководню в поверхневих водоймах може бути повязано з процесом гниття або скидом в водойму неочищених стічних вод.

      Сірководень додає воді неприємний запах, який відчувається вже при концентрації 0,5 мг/л. Сірководень інтенсифікує процес корозії трубопроводів і призводить к розвитку на їх поверхні сірчаних бактерий.