Понеділок, 27 травня 2019

Завислі речовини та колоїди

   Завислі речовини потрапляють в воду в результаті змиву твердих частинок грунту. Найбільша мутність води в поверхневих водоймах в паводковий та дощовий періоди. Наименша – в зимовий, коли водойма вкрита льодом. Зростання мутності води може бути пов’язано з появою фіто- та зоопланктону, окисленям двовалентного заліза, марганця, скиданням неочищених промислових стічних вод та низкою інших причин. В степових районах вміст завислих речовин у річках складає 150 - 500 мг/л. Припустима концентрація завислих речовин у водопроводній воді згідно ДСанПіН 2.2.4-400-10  не повинна перевищувати 1 мг/л.

    Завислі речовинимають різний гранулометричний склад. Для його характеристики використовують поняття  гідравлічної крупності. Гидравлічна крупність - це швидкість осаджування частин при температурі 10 оС в нерухомій воді.

     Чим меньше розмір частки, тим більшу роль в її поведінці грають властивості поверхні розділу частка - вода. Для часток розміром менш ніж 0,1 мкм ця роль виявляється вже настільки велика, що ці частки стають обєктом дослідження іншої науки – колоїдної хіміі. Колоїдні частки фактично не осідають в часі.  Гідравлічна крупність колоїдних часток згідно прийнятої класифікації складає 0,000 007 мм/с.