Вівторок, 13 листопада 2018

Чиста енергія

Доля нетрадиційних джерел енергії в загальному енергетичному балансі постійно зростає. Головні чинники - зростання екологічних проблем, викликаних процесами спалювання традиційних енергоносіїв, зменшення їх запасів та здороження.

Людство шукає нові шляхи отримання енергії. Це шляхи використання енергії сонця і вітру, розробка технології контрольованого ядерного синтезу, перехід на використання відновлювальних джерел енергії і таке інше.

В Україні діють також додаткові, невідомі для всього світу чинники - відсутність вільного ринку енергоносіїв , махровий монополізм, відсутність незалежної судової гілки влади. Монополізм в сфері використання природнього газу і електроенергії, тотальна корумпованість та правовий нігілізм, необгрунтовані неринкові ціни стимулюють користувачів до пошуку альтернатив.

І такі альтернативи є.

Так, якщо ще нещодавно строки окупності таких проектів зашкалювали і впровадження їх здійснювали виключно ентузіасти, у яких економічний фактор не знаходився на першому місті, то тепер альтернативні системи демонструють цілком привабливі економічні показники.

Розумним підходом є проведення періодичного аналізу ефективності використання енергоносіїв вдома, на підприємствах. Економія, підчас дуже значна - поряд. Її лише потрібно розгледіти, обрахувати.